موسسه ایوان خانه مهر به منظور تقویت و آماده سازی متقاضیان آزمون طراحی نظام مهندسی مطابق سالهای گذشته اقدام به برگزاری دوره آمادگی نظام مهندسی در دی ماه نمود .

اولین جلسه از این دوره در قالب دو کد صبح و عصر در روز چهارشنبه دوم دیماه ۹۴ با حضور استاد مریم شریفی نیا، رتبه یک آزمون طراحی سال ۸۹ و مدرس دوره های نظام مهندسی برگزار شد .