ثبت نام دوره های آمادگی آزمون های نظام مهندسی ویژه آزمون های نیمه دوم سال 99 در رشته های عمران و معماری شروع شد. آزمونسرای ایوان در این دوره نیز با برگزاری 4 دوره ویژه آمادگی آزمون طراحی معماری، نظارت و اجرا معماری، نظارت عمران و همچنین آزمون محاسبات عمران در خدمت داوطلبین عزیز میباشد.
دوره طراحی معماری به صورت 7 جلسه 5 ساعته با حضور اساتید مهندس مریم شریفی نیا و مهندس حسن وحیدی در قالب 4 کلاس در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد.
دوره نظارت و اجرا معماری به صورت 12 جلسه و مجموعا 80 ساعت با حضور اساتید مهندس حسن نوبهار و مهندس حسن نجفی در روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد. این دوره همراه با 5 مرحله آزمون آزمایشی میباشد که در پایان دوره به صورت جامع برگزار خواهد شد.
دوره محاسبات عمران به صورت 38 جلسه و مجموعا 180 ساعت با حضور مهندس بختیاری در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار میشود.
دروه نظارت عمران به صورت 12 جلسه و مجموعا 90 ساعت با حضور مهندس بختیاری در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار میشود. . این دوره همراه با 5 مرحله آزمون آزمایشی میباشد که در پایان دوره به صورت جامع برگزار خواهد شد.

علاوه بر این دو دوره طراحی معماری و نظارت عمران همچون دوره گذشته ویژه داوطلبین شهرستان کاشان در این شهر برگزار خواهد شد.
دوره طراحی معماری به صورت 7 جلسه 5 ساعته و مجموعا 35 ساعت با حضور مهندس حسن وحیدی در قالب دو کلاس در روزهای شنبه در دانشکده فنی دخترانه فدک در کاشان برگزار خواهد شد.

 

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی مهر ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری شهریور ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری بهمن ماه ۹۷

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری مهر ماه ۹۸


تصاویری از دوره های گذشته:

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-کاشان (1)

آزمون-نظارت-عمران-نظام-مهندسی-قم-اراک-کاشان (8)

آزمون-نظارت-عمران-نظام-مهندسی-قم-اراک-کاشان (2)

کلاس-نظارت-و-اجرا-نظام-مهندسی-قم (5)

کلاس-نظارت-و-اجرا-نظام-مهندسی-قم (6)

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-سال-99 (4)

دوره-آمادگی-آزمون-کارشناس-رسمی.قم

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-سال-99 (2)

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم
آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم

 

آزمون-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-قم
کلاس-نظارت-و-اجرا-نظام-مهندسی-قم (3)

کلاس-نظارت-و-اجرا-نظام-مهندسی-قم (4)

کلاس-نظام-مهندسی-در-قم-کاشان-اراک (2)

آزمون-نظارت-عمران-نظام-مهندسی-قم-اراک-کاشان (6)

آزمون-نظارت-عمران-نظام-مهندسی-قم

آزمون-نظام-مهندسی-عمران-استان-قم

آزمون-نظارت-عمران-سال-99-نظام-مهندسی-قم

دوره-نظارت-و-اجرا-معماری-در-قم2

دوره-نظارت-و-اجرا-معماری-در-قم

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-در-قم2

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-در-قم3

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-در-قم4

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-در-قم5

دوره-نظارت-عمران-نظام-مهندسی-قم

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-در-قم1


آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرا مهر ماه 99

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری شهریور ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری بهمن ماه ۹۷

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری مهر ماه ۹۸

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرای معماری مهر ماه 98

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت عمران مهر ماه 98


آزمـون سرای ایــوان

برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق