موضوع: شهرسازی و تیپولوژی مسکونی در تهران

هدف کارگاه: آنالیز و تحلیل گونه های مختلف محله‌های شهر تهران از نقطه نظر برنامه ریزی و طراحی شهری؛ برای درک تحولات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود فضاهای شهری.

کارگاه در سه فاز و در سه روز به انجام خواهد رسید.
فاز اول: بازشناخت و مطالعه
فاز دوم: توسعه طرح های پیشنهادی گروه ها
فاز سوم: ارائه

با حضور:
ناصر ابوالحسن و خواکین پرز گویکوئچئا؛ معماران سال ۲۰۱۵
کورش حاجی زاده؛ معمار سال ۲۰۱۳ در جایزه معمار خاورمیانه

حضور در سمینار برای عموم آزاد می باشد.
حضور در کارگاه مستلزم ثبت نام در کارگاه می باشد.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت علمی فناوری معماری دانشگاه تهران مراجعه شود.

زمان: یک اسفند ماه ۹۴ ، ساعت ۱۵ الی ۱۷
کارگاه : دوم تا چهارم اسفند ۱۳۹۴
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری، قطب علمی فناوری معماری
منبع: قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران