علی خوش مهری - دفتر معماری دازاین


علی خوش مهری
پژوهشگر دوره دکتری معماری / دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی
طرح معماری / دانشگاه آزاد اسلامی کاشان / از سال 90
طرح معماری / دانشگاه آزاد اسلامی قم / از سال 89

سوابق پژوهشی
معماری برای صلح / اجتماع گرایی در مسکن ایرانی / معماری مکان‌های مقدس

سوابق اجرایی
عضو انجمن مهرازي بام و مجري نشستهاي هويت معماري  / 89-90

سوابق حرفه‌ای
موسس و مدیر مسئول دفتر معماری دازاین / از سال 87
دارای پروانه پایه 2 طراحی، نظارت و اجرا / از سال 89
طراح و مجري ساختمانهاي اداري تجاري مسكوني / قم،تهران،مازندران
همكاري با مهندسان مشاور عمارت خورشيد (دكتر منصوري)در برج مسكوني فرشته و مجتمع مسكوني فردوس / 92
مجتمع مسکونی جامعه المصطفی / قم / 92
مجتمع تفریحی مازندران / 90
طرح پيشنهادي براي خانه هنرمندان قم / پاییز 92
طرح پيشنهادي دانشگاه علوم و اديان
طرح مجتمع مسكوني آيت الله بروجردي

جوایز و افتخارات
رتبه چهارم مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا
رتبه اول جشنواره نماهای برتر استان قم
طرح برگزیده مسابقه معماری مدرسه جیرفت
طرح منتخب مسابقه دانشگاه علوم و ادیان قم