سیدمحمد امیرحسینی


سیدمحمد امیرحسینی

پژوهشگر دوره دکتری معماری / دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی
مدرس دانشگاه های کاشان، شهاب دانش، دانشگاه آزاد اسلامی قم، دانشگاه پویش
مدرس دوره های اسکیس و طراحی دست آزاد، قم، اصفهان، تهران

سوابق حرفه‌ای
مدیر طراحی آتلیه معماری زمینسار
طراح معمار پروژه های مسکونی، ویلایی، تجاری، آموزشی در قم، تهران، اصفهان، بلاروس

سوابق پژوهشی
پژوهش و مطالعه در حوزه معماری ایرانی، مسکن ایرانی ، محله های مسکونی