علی خوش مهری - درس گفتار یکم
مدرسه هنر و معماری ایوان خانه مهر برگزار می‌کند ..

درس گفتار یک
فضا و عناصر تشکیل دهنده آن

معماری، هنر خلق فضاست و فضا یک متن است که معمار پیش از آنکه متن را بنویسد به تک تک واژه ها و حروف می اندیشد، آنهارا تعریف می کند و از هم نشینی آنها متنی منسجم خلق می کند که دربرگیرنده تنوع موجود در جهان باشد و پندارها و آرمان هایی را بیان کند که رابطه انسان با جهانش را معنا می کند.
شاکله فضا، عناصر کالبدی و محیطی آن است، عناصری چون دیوار، کف و سقف، آستانه ها، بازشوها و .. و بن مایه هایی چون ماده، زمان، نور و انرژی است.
امروزه با توجه به رشد روزافزون ساختن و نگاه مدرنیستی به امر معماری، در معماری شاهد عملکردگرایی صرف هستیم و کمبود توجه به تعاریف متنوع از عناصر معماری، منجر به ساده انگاری و یکسان نگری و درنتیجه آن شکل گیری فضاهای یکنواخت و استاندارد شده است و کیفیت فضا که وابسته به عناصر و بن مایه های آن می باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدرس:
دکتر علی خوش مهری

زمان:
چهارشنبه ۱٧ بهمن ماه، ساعت ١٧ تا ١٩

مکان:
قم، بلوار صدوقی، کوچه ١٥، پلاک ١

حضور در اين برنامه براى تمامى علاقه مندان رايگان است.
جهت رزرو، نام و نام خانوادگى خود را به سامانه ۵۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۸۳ ارسال كنيد.