هفتمین تور تخصصی معماری ایوان خانه مهر به همت دانشجویان و علاقه مندان در هفدهم اسفندماه 97 برگزار کرد.

در این سفر یک روزه ابتدا از محوطه تاریخی خورهه از توابع شهرستان محلات بازدید به عمل آمد و سپس بعد از بازید از سرچشمه و شهر گل محلات، از غار 70 میلیون ساله چال نخجیر واقع در شهرستان دلیجان بازدید شد و در ادامه سفری هم به شهرستان نراق، بافت تاریخی و بازار آن داشتیم .

با تشکر از حضور گرم همه دوستان و همچنین حضور استاد ابوالفضل قیامی و مهندس الهه قربانی که در این سفر ما را همراهی کردند .

 

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری

ایوان خانه مهر - تور معماری