دومین سفر از تورهای تخصصی ایوان خانه مهر در هفدهم مهرماه ۹۴ برگزار شد و جمعی از دانشجویان و مهندسین معمار استان قم از شهر زیبای قزوین بازدید نمودند .
طی این سفر یک روزه ،بناهای همچون عمارت کلاه فرنگی، مسجد جامع، کلیسای کانتور، حمام قجر، بازار سنتی و … مورد بازدید قرار گرفت .
همچنین جناب آقای سجاد بیات به عنوان راهنمای تخصصی سفر، توضیحات جامعی ارائه نمودند که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت .

ایوان خانه مهر - تور تخصصی قزوین

ایوان خانه مهر - تور تخصصی قزوین

ایوان خانه مهر - تور تخصصی قزوین