اولین گام از مجموعه ورکشاپ‌های تخصصی نردبان معماری با عنوان «از کانسپت تا فاز دو» با حضور مهندس پرهام مرادی و استقبال گستره علاقه‌مندان برگزار شد، این ورکشاپ، در روز شنبه 22 آبان، از ساعت 10 الی 14 در دانشگاه شهاب دانش قم برگزار شد.

ورک شاپ کانسپت تا فاز دو

ورک شاپ کانسپت تا فاز دو

ورک شاپ کانسپت تا فاز دو

ورک شاپ کانسپت تا فاز دو