سومین دوره آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی با حضور مهندس مریم شریفی‌نیا و مهندس حسن وحیدی در مرداد و شهریور ماه 95 برگزار شد. در پایان این دوره که در قالب سه کد برگزار شد جهت آمادگی هر چه بیشتر داوطلبین، آزمون خودسنجی، مشابه آزمون‌های نظام مهندسی برگزار شد که در پایان کلیه برگه های امتحانی توسط اساتید رفع اشکال شد .

دوره نظام مهندسی قم

دوره نظام مهندسی قم

دوره نظام مهندسی قم

دوره نظام مهندسی قم