پنجمین سفر از تورهای تخصصی ایوان خانه مهر در بیست و دوم مرداد ماه سال 95 برگزار شد و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان در این سفر یک روزه از شهر زیبای نطنز و روستای ابیانه بازدید نمودند.
همچنین در این سفر جناب مهندس سجاد بیات به عنوان راهنمای تخصصی سفر، توضیحات جامعی ارائه نمودند که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت .

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری

ایوان خانه مهر - تور تخصصی معماری