انتشار شماره دوم نشریه علمی انجمن علمی
دانشگاه قم به نام «خشت اول»

پس از گذشت حدود دو سال از انتشار شماره اول نشریه خشت اول، با تلاش جمعی از دوست‌داران و هنرجویان معماری دانشگاه قم با هدف رشد دانشجو و با رویکرد، تفکر و تیمی جدید فعالیت نشریه را از سر گرفته‌ایم، تلاش ما -گاهی با قصور- در نشریه «خشت اول» با دغدغه نزدیک کردن جامعه معماران به نیاز‌های جامعه خود بوده‌ است.

 

خشت اول

 

فهرست مطالب

اخبار
اخبار معماری و شهرسازی استان قم
پنجمین دوره مسابقه معمار برتر
مسابقه آسمانخراش eVolo 2018
جایزه پریتزکر Pritzker Architecture Prize

دپارتمان
تعریف زیبایی و زیبایی شناسی در معماری و نمای ساختمان در شهر
عوامل موثر بر امنیت زنان در فضای شهری و بررسی (نمونه ی موردی: خیابان بوعلی قم)
بهبود کیفیت بلوار پیامبر اعظم با محوریت گردشگری مذهبی
نقد و تحلیل فضای آموزشی مدرسه برنت وود لندن

پرونده: آپارتمان
تاریخچه
از مَنظَرِ اِدراک
همسایگی و جامعه

پروژه
پروژه مدارس شهید شفیعی و شهید نصیری
پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س)

تکنولوژی
آشنایی با مدل سازی اط اعات ساختمان BIM


نشریه خشت اول

صاحب امتیاز:
انجمن علمی معماری دانشگاه قم

سردبیر:
احمد ستار

مدیر مسئول:
دبیران انجمن علمی معماری دانشگاه قم
احمد حاتمی
فائزه بذرگری

گروه سیاست گذاری و تحریریه:
احمد ستار
عارفه عطایی
محمد حسین بشری موحد
حمیده کریمی
طاهره رستگاری
محمد بهرام پور

مدیر هنری:
سید رسول میررضی

گروه هنری و صفحه آرایی:
سید رسول میررضی
محمد حسین رادکانی
محمد حسین بشری موحد

کمیته ناظران علمی (به ترتیب حروف الفبا) :
مهندس محسن پورگلیان
دکتر محمد منان رئیسی
دکتر مصطفی سعادت طلب
مهندس فخر السادات قادری
مهندس حسین محق
مهندس صفیه واحدیان
دکتر امیرحسین یوسفی


جهت تهیه این نشریه به محل موسسه ایوان خانه مهر قم مراجعه نمایید .