آمار قبولی آزمونسرای ایوان در این دوره آزمون‌های نظام مهندسی قم شهریورماه 1401 به شرح زیر می‌باشد:

90 قبولی در آزمون نظارت و اجرا شهریورماه 1401
54 قبولی در آزمون نظارت و اجرا معماری
36 قبولی در آزمون نظارت، اجرا و محاسبات عمران

ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دوره های پیش‌رو نیز این موفقیت را تکرار کنیم.