آمار قبولی دوره های گذشته آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی استان قم به شرح زیر میباشد:

آزمون طراحی معماری – مرداد ماه 1394 – 50 درصد

آزمون طراحی معماری – بهمن ماه 1394 – 62 درصد

آزمون طراحی معماری – شهریورماه 1395 – 50 درصد

آزمون طراحی معماری – اسفند ماه 1395 – 100 درصد

آزمون طراحی معماری – مهر ماه 1396 – 67 درصد

آزمون طراحی معماری – اردیبهشت ماه 1397 – 62 درصد

آزمون طراحی معماری – بهمن ماه 1397 با 17 نفر قبولی – 61 درصد

آزمون طراحی معماری – مهرماه 1398 با 18 نفر قبولی – 50 درصد

آمادگی-آزمون-طراحی-معماری-در-قم

دوره-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-مریم-شریفی-نیا

آزمون-نظام-مهندسی-نظارت-عمران-در-قم


آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرا مهر ماه 99

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری شهریور ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری بهمن ماه ۹۷

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری مهر ماه ۹۸

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرای معماری مهر ماه 98

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت عمران مهر ماه 98


آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق