آمار قبولی آزمونسرای ایوان در این دوره آزمون‌های نظام مهندسی قم مردادماه 1400 به شرح زیر می‌باشد:

31 قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری

28 قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران

ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دوره های پیش‌رو نیز این موفقیت را تکرار کنیم.