آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون‌های نظام مهندسی قم سال 1401 به شرح زیر می‌باشد:

60 قبولی در آزمون طراحی معماری تیر 1401
54 قبولی در آزمون نظارت و اجرا معماری شهریور 1401
36 قبولی در آزمون نظارت و اجرا عمران شهریورماه 1401
56 قبولی در آزمون نظارت و اجرا معماری دی‌ماه 1401

ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دوره های پیش‌رو نیز این موفقیت را تکرار کنیم.